Category Archives: 团聚移民

加拿大夫妻团聚移民

加拿大公民或者加拿大永久居民,可以担保其配偶、事实婚姻伴侣、同居伴侣和子女移民加拿大。加拿大夫妻团聚移民对于申…
Read more